ČASOVO OBMEDZENÁ MIMORIADNA PONUKA VZDELÁVANIA

Využi leto na úspešný rozbeh svoje kariéry VA 

ČO?

kurz + tréning + certifikát

KEDY?

1. - 31. júl 2024

AKO?

online, individuálne aj spoločne

S KÝM?

S Niki Kolesar a Gabi Revickou

ČO NÁS ČAKÁ?

Júl je náš mesiac! Letná škola obsahuje kompletný kurz Zručnosti pre VA a tréning. Kurzom si budete prechádzať individuálne v čase, kedy môžete. V rámci tréningu vypracujete zadania, ktoré vyžaduje prax a na živých tréningoch si ich spoločne rozoberieme. Úspešné absolventky dostanú certifikát a budú umiestnené v našom katalógu VA...

...aby rozbeh vašej kariéry bol úspešný.

Čo všetko obsahuje

Letná škola pre VA

Letná škola pre virtuálne asistentky

 • Kurz zručností VA
 • 4 tréningy
 • Certifikát
 • Webvizitka
 • Členstvo v Klube VA
 • Individuálna konzultácia

Ak už Kurz zručností pre VA máš, ponúkame ti tento
variant Letnej školy za zvýhodnenú cenu.

 • 4 tréningy
 • Certifikát
 • Členstvo v Klube VA
 • Webvizitka
 • Individuálna konzultácia

V tomto kurze som zhrnula vedomosti, ktoré som potrebovala pri každej jednej spolupráci. Kurz obsahuje prakticky podané informácie o nástrojoch, aplikáciách, ale aj zručnostiach, ktoré sú podľa mňa pre prácu VA absolútne nevyhnutné. 

Obsah kurzu je nastavený tak, aby ste ihneď po jeho absolvovaní mali základné vedomosti a zručnosti pre prácu virtuálnej asistentky, vyriešenú otázku formy podnikania a vedeli presne, čo bude od vašej spolupráce klient očakávať. 

 

Kurzom prešlo už

0
účastníkov

KURZ POZOSTÁVA ZO 7

PRAKTICKÝCH ČASTÍ

1. Povolanie VA

Zoznámenie sa s povolaním - perspektíva práce VA, rozsah zodpodvedností a kompetencií, princípy práce VA.

2. Nástroje a softvéry

...ktoré by nemali v dnešnej dobe chýbať v kufríku zručností VA a ktoré by mali byť v praxi VA samozrejmosťou - Google Drive, Canva, Trello, Toggl, GA4, CapCut, ChatGPT...

3. Marketing a socials

...rozsah práce VA na socials, cieľové publikum, algoritmus a organický dosah, ako tvoriť obsah na sociálne siete, čo od vás klient môže v praxi očakávať, dôležitosť publikačného plánu a mnoho užitočných informácií, ktoré by som od vás ako vaša klientka očakávala, že minimálne teoreticky ovládate. A zoznámime sa aj s princípmi a dôležitosťou SEO a remarketingu.

4. Profesionálna komunikácia

Predstavíme vám princípy, ktoré od profi virtuálnej asistentky v praxi očakávame, že bude ovládať, aby komunikácia bola na vysokej úrovni - aktívne počúvanie, overovanie porozumenia. Táto kapitola zahŕňa aj kompletný minikurz Princípy písomnej komunikácie - gramatický test, komunikačný kanál, štrukturovanie písaného textu, komunikácia so zákazníkom či riešenie vypätých situácií.

5. Efektívna produktivita

Dôležitosť a schéma pravidelných porád, princípy evidencie úloh, princípy plánovania pracovného času a prioritizácie, pravidlo 2 úloh denne, ako nás vyrušovanie v skutočnosti vyrušuje, nevyhnutnosť tvorby procesov a ako nám môžu pomôcť myšlienkové mapy.

6. Legislatíva

Spoločne sa s odborníkom ponoríme do oblasti základov účtovníctva, zmlúv, daní a odvodov. V tejto časti nájdete zodpovedané najčastejšie otázky ohľadom legislatívy práce VA.

7. Štart kariéry VA

Pred začiatkom spolupráce - nastavenie svojho fungovania, predstava ideálneho klienta, self-brand, ale aj ako si VA hľadá klientov. Na čo nezabudnúť, keď už spolupráca začne - nastavenie vzájomného fungovania, skúšobnej doby, komunikácia a nastavenie ceny práce, reportovanie úloh...
Vďaka kurzu Zručnosti pre virtuálne asistentky som si doplnila chýbajúce informácie, forma kurzu - videá - sa mi páčila a vyhovovala mi, najmä vlastné tempo. Nie všetky nástroje som poznala, takže som rada, že si môžem vyskúšať zopár nových. Najviac prínosný pre mňa bol v rámci kurzu pre VA 3. Modul, kde mi bola zodpovedaná otázka ohľadom cien za služby virtuálnej asistentky a taktiež Komunikačné zručnosti VA z 1. Modulu, nad čím som si už dlhšie lámala hlavu. Avšak v každom videu som si našla niečo užitočné.
Janka Ondrovičová
Po 5 rokoch na materskej dovolenke prišla pandémia, ktorá mi výrazne skomplikovala návrat do pracovného života. Absolvovanie kurzu a tréningu pre VA bol krokom, ktorý zmenil môj život od základu. Na kurze pre začínajúce VA som sa oboznámila so skvelými nástrojmi potrebnými pre prácu VA a informáciami ohľadom tejto profesie. Nasledoval tréning pre profesionálne VA, na ktorom som mala možnosť vyskúšať si v praxi zručnosti nadobudnuté v kurze. Každé zadanie, ktoré som v rámci tréningu vypracovala ma vďaka následným spätným väzbám posúvalo veľkými krokmi vpred. Po získaní certifikátu som si vybavila živnosť cez projekt “Chyť sa svojej šance” (realizovaný ÚPSVR) so zameraním na VA. Teraz už mám všetko vo svojich rukách a vďaka tejto skvelej skúsenosti môžem aj popri rodičovských povinnostiach robiť to, čo ma baví, napĺňa a zároveň finančne zabezpečí. Ďakujem OZ e-ženy!
Lenka Semethová
Chcem sa veľmi pekne poďakovať Niki a Gabi za výborné vedenie kurzu Virtuálna asistencia, vďaka ich ľudskému prístupu som pochopila všetko, čo bolo obsahom kurzu. Pod vedením Gabi, som absolvovala aj certifikát a vďaka nej som mohla absolvovať aj iné kurzy napríklad: Ako písať texty pre web, 4x4 - pre štart a reštart vášho podnikania. Všetky kurzy boli skvelo vedené a plné hodnotných informácii. Veľmi ma bavilo počúvať konkrétne príklady z praxe, vďaka ktorým som lepšie pochopila témy kurzu. Obohacujúce pre mňa boli aj úlohy, po každom kurze, pretože na základe nich som si mohla vyskúšať teóriu v praxi. Gabi je úžasný lektor s fantastickými skúsenosťami a hlavne človek s veľkým srdcom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem
Zuzana Oršulová
Chcem poďakovať za priateľskú atmosféru počas nášho prvého bloku kurzu pre VA. V mnohom ma to nabilo novou energiou a aj znalosťami. Už teraz sa teším na pokračovanie.
Alžbeta Laučeková
Ahoj Gabi a Niki. Ďakujem vám, že som sa mohla prihlásiť na kurz pre virtuálne asistentky. Tento kurz VA je iná pecka. Niki je perfektná, úplne super všetko zrozumiteľne ukazuje. Verím, že mi to veľa dá. Bonus pre mňa je, že sa môžem k tomu hocikedy vrátiť a opakovane prezerať.
Simona Bachratá
Kurz bol pre mňa prínosom v tom, že som si uvedomila, ktorým smerom by som mohla upriamiť svoju aktivitu a ako pripraviť cenníky. Tiež sa mi páčila príjemná a otvorená atmosféra, takže určite sa teším na ďalšie webináre ohľadom zdokonalenia písania textov na weby a kľúčových slov. Prajem príjemný deň.
Adriana Plassiard
Kurz Minimum zručností pre virtuálne asistentky som absolvovala. Veľmi sa mi páčil, dal mi stručný prehľad o tom, čo profesia virtuálnej asistentky obnáša, keďže som v podstate o tom nemala žiadnu predstavu. Taktiež mi dal základné informácie o tom, aké nástroje sa pri práci VA využívajú a môžu ju uľahčiť. Dá sa povedať, že nejakých 90 % informácií bolo pre mňa nových, čo je dosť, ale úprimne sa teším, že sa niečo nové naučím.
Ivica Šmelková
Kurz mi ukázal jednoduchú a efektívnu formu online vzdelávania, s dostatočným časom na praktizovanie teoretických vedomostí a získavanie nových zručností už v priebehu kurzu. Samotný kurz je veľmi pekne a prehľadne usporiadaný. Oceňujem informácie o aplikáciách Trello, Toggl a Canva, ktoré som hneď aj začala používať. Rovnako sa mojou nevyhnutnou pomôckou stali poznámky z Keepu. Za mimoriadne užitočné považujem školenie o sociálnych sieťach a SEO, ktoré mi priniesli doteraz nepoznané poučenia.
Martina Orosová
Na kurze oceňujem, že kapitoly obsahujú prehľadné a ucelené informácie. Zoznámila som sa nástrojmi, ktoré som predtým nepoznala (toggl, trello, chatGPT, …) a spojila som si súvislosti týkajúce sa všetkých aspektov práce VA, čím som ušetrila veľa času a energie.
Zuzana Stachová
Veľmi prehľadne a “plnoobsiažne” vyskladaný kurz na veľa rôznych aktuálnych tém. Úprimne som sa dozvedela mnoho nových a praktických informácií. Už len začať 🙂 . Ďakujem.
Magdaléna Vargová
Kurz VA mi priniesol mnoho užitočných informácii ohľadom možností práce v online priestore, nie len pre odborníkov v IT sektore a marketingu. Pomohol mi uvedomiť si, že aj ja možno mám čo ponúknuť a tiež objaviť niečo nové, na čo by som sa v budúcnosti rada zamerala.
Karolína Ponesz
Našla som na FB kurz virtuálnej asistencie a po prezretí webinára zdarma som bola presvedčená, že kurz “Zručnosti pre VA” je niečo pre mňa. Ešte som bola len pri úvodných kapitolách a už som vedela, že som na správnom mieste. Každá informácia bola pre mňa hodnotná a zrozumiteľne podaná, v minulosti som absolvovala podobné vzdelávanie ale pre mňa sa tieto dva kurzy nedajú ani porovnať.
Tatiana Kerekešová
Kurz Zručnosti VA splnil moje očakávania. Odporúčam ho každému, kto sa chce orientovať v tejto online práci a posúvať sa ďalej.
Martina Lopatková

V rámci O.Z. E-ženy vzdelávame virtuálne asistentky už od roku 2016 a prepájame ich s online podnikateľmi, preto vieme, čo je nevyhnutne potrebné vedieť a ovládať pre výkon tejto práce. To vás v kurze učíme a v tom vás počas celých rokov v rámci webinárov podporujeme. Spolu je to 19 hodín študijného materiálu.

 

V tomto kurze som zhrnula vedomosti, ktoré som potrebovala pri každej jednej spolupráci. Kurz obsahuje prakticky podané informácie o nástrojoch, aplikáciách, ale aj zručnostiach, ktoré sú podľa mňa pre prácu VA absolútne nevyhnutné. 

Obsah kurzu je nastavený tak, aby ste ihneď po jeho absolvovaní mali základné vedomosti a zručnosti pre prácu virtuálnej asistentky, vyriešenú otázku formy podnikania a vedeli presne, čo bude od vašej spolupráce klient očakávať. 

 

Kurzom prešlo už

0
účastníkov
Vďaka kurzu Zručnosti pre virtuálne asistentky som si doplnila chýbajúce informácie, forma kurzu - videá - sa mi páčila a vyhovovala mi, najmä vlastné tempo. Nie všetky nástroje som poznala, takže som rada, že si môžem vyskúšať zopár nových. Najviac prínosný pre mňa bol v rámci kurzu pre VA 3. Modul, kde mi bola zodpovedaná otázka ohľadom cien za služby virtuálnej asistentky a taktiež Komunikačné zručnosti VA z 1. Modulu, nad čím som si už dlhšie lámala hlavu. Avšak v každom videu som si našla niečo užitočné.
Janka Ondrovičová
Po 5 rokoch na materskej dovolenke prišla pandémia, ktorá mi výrazne skomplikovala návrat do pracovného života. Absolvovanie kurzu a tréningu pre VA bol krokom, ktorý zmenil môj život od základu. Na kurze pre začínajúce VA som sa oboznámila so skvelými nástrojmi potrebnými pre prácu VA a informáciami ohľadom tejto profesie. Nasledoval tréning pre profesionálne VA, na ktorom som mala možnosť vyskúšať si v praxi zručnosti nadobudnuté v kurze. Každé zadanie, ktoré som v rámci tréningu vypracovala ma vďaka následným spätným väzbám posúvalo veľkými krokmi vpred. Po získaní certifikátu som si vybavila živnosť cez projekt “Chyť sa svojej šance” (realizovaný ÚPSVR) so zameraním na VA. Teraz už mám všetko vo svojich rukách a vďaka tejto skvelej skúsenosti môžem aj popri rodičovských povinnostiach robiť to, čo ma baví, napĺňa a zároveň finančne zabezpečí. Ďakujem OZ e-ženy!
Lenka Semethová
Chcem sa veľmi pekne poďakovať Niki a Gabi za výborné vedenie kurzu Virtuálna asistencia, vďaka ich ľudskému prístupu som pochopila všetko, čo bolo obsahom kurzu. Pod vedením Gabi, som absolvovala aj certifikát a vďaka nej som mohla absolvovať aj iné kurzy napríklad: Ako písať texty pre web, 4x4 - pre štart a reštart vášho podnikania. Všetky kurzy boli skvelo vedené a plné hodnotných informácii. Veľmi ma bavilo počúvať konkrétne príklady z praxe, vďaka ktorým som lepšie pochopila témy kurzu. Obohacujúce pre mňa boli aj úlohy, po každom kurze, pretože na základe nich som si mohla vyskúšať teóriu v praxi. Gabi je úžasný lektor s fantastickými skúsenosťami a hlavne človek s veľkým srdcom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem
Zuzana Oršulová
Chcem poďakovať za priateľskú atmosféru počas nášho prvého bloku kurzu pre VA. V mnohom ma to nabilo novou energiou a aj znalosťami. Už teraz sa teším na pokračovanie.
Alžbeta Laučeková
Ahoj Gabi a Niki. Ďakujem vám, že som sa mohla prihlásiť na kurz pre virtuálne asistentky. Tento kurz VA je iná pecka. Niki je perfektná, úplne super všetko zrozumiteľne ukazuje. Verím, že mi to veľa dá. Bonus pre mňa je, že sa môžem k tomu hocikedy vrátiť a opakovane prezerať.
Simona Bachratá
Kurz bol pre mňa prínosom v tom, že som si uvedomila, ktorým smerom by som mohla upriamiť svoju aktivitu a ako pripraviť cenníky. Tiež sa mi páčila príjemná a otvorená atmosféra, takže určite sa teším na ďalšie webináre ohľadom zdokonalenia písania textov na weby a kľúčových slov. Prajem príjemný deň.
Adriana Plassiard
Kurz Minimum zručností pre virtuálne asistentky som absolvovala. Veľmi sa mi páčil, dal mi stručný prehľad o tom, čo profesia virtuálnej asistentky obnáša, keďže som v podstate o tom nemala žiadnu predstavu. Taktiež mi dal základné informácie o tom, aké nástroje sa pri práci VA využívajú a môžu ju uľahčiť. Dá sa povedať, že nejakých 90 % informácií bolo pre mňa nových, čo je dosť, ale úprimne sa teším, že sa niečo nové naučím.
Ivica Šmelková
Kurz mi ukázal jednoduchú a efektívnu formu online vzdelávania, s dostatočným časom na praktizovanie teoretických vedomostí a získavanie nových zručností už v priebehu kurzu. Samotný kurz je veľmi pekne a prehľadne usporiadaný. Oceňujem informácie o aplikáciách Trello, Toggl a Canva, ktoré som hneď aj začala používať. Rovnako sa mojou nevyhnutnou pomôckou stali poznámky z Keepu. Za mimoriadne užitočné považujem školenie o sociálnych sieťach a SEO, ktoré mi priniesli doteraz nepoznané poučenia.
Martina Orosová
Kurz Zručnosti Va splnil moje očakávania. Odporúčam ho každému, kto sa chce orientovať v tejto online práci a posúvať sa ďalej.
Martina Lopatková

V rámci O.Z. E-ženy vzdelávame virtuálne asistentky už od roku 2016 a prepájame ich s online podnikateľmi, preto vieme, čo je nevyhnutne potrebné vedieť a ovládať pre výkon tejto práce. To vás v kurze učíme a v tom vás počas celých rokov v rámci webinárov podporujeme.

 

KURZ POZOSTÁVA ZO 7

PRAKTICKÝCH ČASTÍ

1. Povolanie VA

Zoznámenie sa s povolaním - perspektíva práce VA, rozsah zodpodvedností a kompetencií, princípy práce VA.

2. Nástroje a softvéry

...ktoré by nemali v dnešnej dobe chýbať v kufríku zručností VA a ktoré by mali byť v praxi VA samozrejmosťou - Google Drive, Canva, Trello, Toggl, GA4, CapCut, ChatGPT...

3. Marketing a socials

...rozsah práce VA na socials, cieľové publikum, algoritmus a organický dosah, ako tvoriť obsah na sociálne siete, čo od vás klient môže v praxi očakávať, dôležitosť publikačného plánu a mnoho užitočných informácií, ktoré by som od vás ako vaša klientka očakávala, že minimálne teoreticky ovládate. A zoznámime sa aj s princípmi a dôležitosťou SEO a remarketingu.

4. Profesionálna komunikácia

Predstavíme vám princípy, ktoré od profi virtuálnej asistentky v praxi očakávame, že bude ovládať, aby komunikácia bola na vysokej úrovni - aktívne počúvanie, overovanie porozumenia. Táto kapitola zahŕňa aj kompletný minikurz Princípy písomnej komunikácie - gramatický test, komunikačný kanál, štrukturovanie písaného textu, komunikácia so zákazníkom či riešenie vypätých situácií.

5. Efektívna produktivita

Dôležitosť a schéma pravidelných porád, princípy evidencie úloh, princípy plánovania pracovného času a prioritizácie, pravidlo 2 úloh denne, ako nás vyrušovanie v skutočnosti vyrušuje, nevyhnutnosť tvorby procesov a ako nám môžu pomôcť myšlienkové mapy.

6. Legislatíva

Spoločne sa s odborníkom ponoríme do oblasti základov účtovníctva, zmlúv, daní a odvodov. V tejto časti nájdete zodpovedané najčastejšie otázky ohľadom legislatívy práce VA.

7. Štart kariéry VA

Pred začiatkom spolupráce - nastavenie svojho fungovania, predstava ideálneho klienta, self -brand, ale aj ako si VA hľadá klientov. Na čo nezabudnúť, keď už spolupráca začne - nastavenie vzájomného fungovania, skúšobnej doby, komunikácia a nastavenie ceny práce, reportovanie úloh...

Spolu je to 19 hodín študijného materiálu.

TRÉNING A CERTIFIKÁT

Tréningová časť je zameraná na preverenie si svojich zručností. Stretneme sa na 4 dvojhodinových tréningoch, pričom každý bude pracovať na zvolenom zadaní:

 • 4.7. 2024 Nastavenie osobných systémov
  nastavíte si časovač, osobnú nástenku, podpis v emaili a cvičenie zamerané na ujasnenie si svojich pracovných cieľov.
 • 11.7. 2024 Analýza vypracovaných zadaní z oblasti sociálnych sietí a administratívy
  vyberiete si z rozmanitých komplexných zadaní (FB/IG post, reel, carousel, rešerš, tvorba vizuálov...) a na stretnutí si budeme výstupy analyzovať.
 • 18.7. 2024 Otázky & odpovede
  je priestor pre všetky vaše otázky ohľadom smerovania.
 • 25.7. 2024 Vyhodnotenie zadaní
  uzavrieme úlohy, ktoré ste počas trvania školy plnili.

Úspešné absolventky obdržia certifikát a zverejnenie v našom katalógu virtuálnych asistentiek. 

 

1. bonus

Individuálna konzultácia s Gabi

Z vašich skúseností vieme, že občas môžu byť začiatky spolupráce náročnejšie. Práve preto sme k týmto pridali veľmi obľúbenú 60-minútovú individuálnu konzultáciu s Gabi Revickou, ktorú odporúčame čerpať v čase, keď nadviažete svoju prvú spoluprácu. Môže sa týkať:

 • odhalenie vašich silných stránok
 • nastavenie cenníka
 • nastavenie hraníc
 • forma pracovno-právneho vzťahu

 

2. bonus

3-mesačné členstvo v Klube pre VA

Klub pre virtuálne asistentky je podporný priestor, kde pre vás raz mesačne pripravujeme:🤍

 • odbornú prednášku
  pre váš kariérny rozvoj
 • sebapoznávaciu prednášku
  pre rozvoj vášho vnútra
 • webinár Otázky a odpovede o práci VA
  kde môžte priniesť svoje témy, dilemy, ktoré v súvislosti s prácou VA riešite
 • zdieľanie s Gabi
  ...na vopred dohodnuté témy, ktoré v súvislosti so sebarealizáciou aktuálne riešite.

Súčasťou členstva je aj prístup do archívu klubu a k záznamom
z 1. konferencie pre VA 2023.🤍

 

2. bonus

3-mesačné členstvo v Klube pre VA

Klub pre virtuálne asistentky je podporný priestor, kde pre vás raz mesačne pripravujeme:🤍

 • odbornú prednášku
  pre vás kariérny rozvoj
 • sebapoznávaciu prednášku
  pre rozvoj vášho vnútra
 • webinár Otázky a odpovede o práci VA
  kde môžte priniesť svoje témy, dilemy, ktoré v súvislosti s prácou VA riešite
 • zdieľanie s Gabi
  ...na vopred dohodnuté témy, ktoré v súvislosti so sebarealizáciou aktuálne riešite.

Súčasťou členstva je aj prístup do archívu klubu a k záznamom
z 1. konferencie pre VA 2023.🤍

 

3. bonus

Záznamy z webinárov

V kurze nájdete záznamy z niekoľkých prednášok (Pozornosť ako zručnosť VA, Myšlienkové mapy, prednášky o legislatíve) s odborníkmi. Medzi bonusy sme k nim ešte pridali:

 • Talenty a silné stránky
  s Katarínou Plichtovou
 • Najčastejšie chyby v textoch
  s p. Melicharkovou
 • Hodnota ženy
  s Yehuda Tagarom, autorom Školy empatie

 

4. bonus

Návrh zmluvy VA s klientom

Na základe našich skúseností a potrieb sme v spolupráci s právnickou firmou vytvorili návrh zmluvy, ktorý môžete vo svojich spoluprácach uzatvárať. 

🤍

 

4. bonus

Návrh zmluvy VA s klientom

Na základe našich skúseností a potrieb sme v spolupráci s právnickou firmou vytvorili návrh zmluvy, ktorý môžete vo svojich spoluprácach uzatvárať. 

Takýto kurz by som vo svojich VA začiatkoch prijala všetkými desiatimi, pretože by mi ušetril veľa času a trápenia. Časom som si osvojila rôzne zručnosti a vybudovala komunitu. Bude pre mňa cťou, privítať ťa medzi nami a poskytnúť ti informácie o tom, čo viem.

Hodnotu kurzu nejde dať do čísiel, rovnako ako úsilie, chyby a omyly, ktoré som počas svojich začiatkov porobila a následky som si odnášala sama.

Niekto by možno takýto kurz ponúkal bez problémov za 800EUR.

Prečo? Lebo v kurze je osobné know-how a najmä podpora, ktorú vám na webinároch spolu s Gabi Revickou poskytujeme. Naším zámerom je podporovať sa navzájom v sebarealizácii, preto vám ponúkame kurz za podstatne lepšiu cenu.🥰

Zručnosti 

pre virtuálnu asistenciu

+ intenzívny tréning so zadaniami

1042€

398€ 

249€ 

Prihláška na letnú školu

*Ak už máš zakúpený Kurz zručností pre VA , vyber si variant Letnej školy bez kurzu za 119€

kurz + tréning + certifikát + bonusy

Letná škola

pre virtuálne asistentky

 • Zručnosti pre VA (bežne za 299€)
 • Tréning + certifikát (bežne za 199€ )
  4x 2hodinový tréning so zadaniami

+

🥳 BONUSY🥳

 • individuálna 60-min. konzultácia s Gabi Revickou (v hodnote 79€)
 • 3-mesačné členstvo v Klube virtuálnych asistentiek (v hodnote 51€)
 • záznamy z hodnotných workshopov (v hodnote 114€)
 • Návrh zmluvy VA s klientom (v hodnote 300€)
 • 50% zľava z webhostingu

1042€ 

249€ 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ako dlho trvá kurz?

Kurz obsahuje materiál v trvaní dokopy cca 19 hodín (bez bonusov a klubového obsahu), môžete kurzom prechádzať svojím tempom postupne, takže trvať vám môže dlhšie - podľa vašich časových možností. Trvanie školy je však 1 mesiac, kedy budú prebiehať aj interaktívne online stretnutia.

Ako prebieha kurz?

Kurz je vytvorený vo forme prednahratých videí. Po prijatí platby vám prídu prihlasovacie údaje a môžete začať prechádzať kurzom v čase, ktorý vám vyhovuje. Aktivity v rámci Klubu pre virtuálne asistentky prebiehajú aj naživo, vrátane webinára Otázky a odpovede, ktorý je dobrovoľný, ale veľmi odporúčaný.

Ako dlho mám prístup ku kurzu?

Garantujeme vám prístup po dobu minimálne 2 rokov, avšak prístupy neplánujeme rušiť (len jeden nikdy nevie, čo môže byť o 2 roky 🙂 ). Predpokladá sa, že keď nástroje, aplikácie a zručnosti implementujete do svojej praxe, nebudete sa k nemu musieť vracať.

Ako dlho mám benefit Klub pre VA? Môžem doň vstúpiť ako člen/ka aj po kurze?

V rámci kurzu váš štart podporíme 3 mesačným členstvom v Klube VA. Po vypršaní tohto obdobia môžete do Klubu VA vstúpiť podľa aktuálnej ponuky členstva.

Čo ak neviem na 100%, či chcem byť virtuálna asistentka?

Či už plánujete pracovať ako VA, mať samostatné podnikanie alebo neviete, kam sa vaše kroky uberú, obsah kurzu pre vaše online pôsobenie môže byť veľmi užitočný. Predstavujeme vám v ňom nástroje, aplikácie, zručnosti, ktoré pre vás budú užitočné.

Kedy môžem absolvovať individuálnu konzultáciu?

Po skončení online kurzu si môžete dohodnúť individuálku s Gabi Revickou. Konzultácia trvá 60 minút a odporúča sa v čase, kedy budete začínať svoju prvú spoluprácu. Môžete si ju však rozdeliť aj na 2 časti po 30 minút s témou, ktorú potrebujete riešiť.

Nástroje, appky a všetko online sa rýchlo posúva. Je kurz aktuálny?

Kurz pravidelne obnovujeme a dopĺňame o nové info. Posledne prešiel náš kurz rozsiahlou obmenou a upgradom v septembri 2023, kedy sme do kurzu zaradili niekoľko nových a aktuálnych častí pre výkon práce VA. Po zakúpení máte vždy prístup k najnovšej verzii.

Ako veľmi do podrobna ide kurz vedomosťami?

Dnes sa VA hneď na začiatku kariéry často rovno špecializujú. Z toho dôvodu udržujeme kurz v čo najviac všeobecnej rovine. Napr. do Canvy nejdeme úplne do hĺbky, pretože je možné, že vizuálom sa vôbec nebudete venovať. Čo ale potrebuje každý, sú komunikačné zručnosti, vedomosti o algoritmoch soc. sietí, aj keď ich aktívne ani v práci nevyužívate alebo formu podnikania. Čokoľvek špecifickejšie môžete vždy priniesť na náš webinár Otázky a odpovede.

Ako mi viete vytvárať podporné prostredie?

V rámci našej komunity máte bonus - 3 mesačné členstvo v Klube VA. Môžete sa zúčastnovať jeho aktivít kedykoľvek budete potrebovať podporiť v náročnejšej situácii (na webinári Otázky a odpovede či Zdieľania s Gabi), ale aj keď budete mať chuť prísť sa prepojiť a podporiť začínajúce VA. Individuálna konzultácia je tiež bonusom, kt. nezabudnite vyčerpať. Gabi vám v ňom pomôže vytvoriť cenník, nastaviť si pravidlá s klientom, či podporiť vás vo vašich talentoch - podľa vašej aktuálnej potreby.

Je možné preplatiť kurz cez ÚPSVaR?

Nie, tento formát nie je možné riešiť dotáciou cez rekvalifikačný program.