Bolesť – Učiteľka, ktorá nás posúva k rastu

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kam vás v živote bolesť posunula? Je dokázané, že 90 % ľudí rastie práve vďaka bolesti. Prednáška Zuzky Hudáčovej na Umení byť ženou (2023) o tom, čomu vďačíme bolesti v našom živote, ma podnietila k tomu, aby som sa aj ja zamyslela. Prešla som si celým svojím pracovným životom a začala som si uvedomovať, kam ma bolesť doviedla a kde vďaka nej teraz som.

V oblasti virtuálnej asistencie si vytvárame svoj vlastný, slobodný priestor a vyberáme si projekty a klientov, s ktorými sa cítime dobre. Avšak niekedy nás pritiahnu aj projekty, kde sa na jednej strane cítime spokojní, ale na strane druhej prechádzame bolesťou a niektoré úlohy, či interakcie nám prinášajú nepríjemné pocity.

Vďaka môjmu zamysleniu som si uvedomila, že bolesť ma naučila dve dôležité veci. Jednou z nich je schopnosť povedať nie. Odvážne som sa postavila veciam, ktoré mi nerobili dobre, a to nielen v pracovnom, ale už aj v osobnom živote. A vy, kto riešite svoju schopnosť povedať NIE viete, že ustáť si seba je niekedy sakra náročná lekcia.

Druhú vzácnu vec, ktorú mi bolesť priniesla je, že som sa stala expertkou v určitých pracovných oblastiach. V istom období som fungovala vo veľmi intenzívnej spolupráci, kde na mňa boli kladené obrovské nároky a ja som chcela dokázať, že na to mám. Práca pod tlakom rýchleho vzdelávania sa a vlastného perfekcionizmu spôsobila, že som rýchlejšie dokázala predelegovať práce začiatočníkom v tíme. Na druhej strane som rozvíjala seniorskejšie zručnosti v rámci tímu, aj keď mi zaberali veľmi veľa času, energie a bremeno zodpovednosti, ktoré som niesla, bolo extrémne ťažké. Stala som sa v niektorých oblastiach expertkou, ale bola otázka času, kedy vyhorím ako fakľa – tu som využila prvý dar bolesti a povedala som STOP, už nevládzem.

Bolesť je neoddeliteľnou súčasťou života. My však máme moc rozhodnúť, ako s ňou budeme narábať. Situácie, keď sa cítime nepohodlne alebo prechádzame bolesťou, nás môžu nútiť hľadať nové riešenia. Možno objavíme nové oblasti práce, ktoré nám prinášajú väčšiu spokojnosť alebo sa naučíme lepšie komunikovať s klientmi, čím si posilníme zručnosti a budeme ešte lepšími profesionálmi.

Bolesť nás môže posunúť k rastu a pozitívnym zmenám, ale tak isto nám môže ukázať potrebu nájsť vyvážený život. Je to učiteľka, ktorá nás vedie k hlbšiemu pochopeniu samých seba a nášho okolia.

Niekedy však môže byť bolesť signálom, že potrebujeme vyvažovať svoj pracovný a osobný život. Je dôležité si uvedomiť, kedy je potrebné sa zastaviť, oddýchnuť si a postarať sa o seba.

A teraz by som rada pozvala k zamysleniu vás, kam vás bolesť posunula? Aké zručnosti a schopnosti ste získali vďaka bolestivým situáciám?