individuálna konzultácia

Legislatíva a cenotvorba pre virtuálne asistentky

Určené pre začínajúce virtuálne asistentky a asistentov, ktorí si potrebujú urobiť jasný obraz o cenotvorbe a legislatíve pre VA.

individuálna konzultácia

Legislatíva a cenotvorba pre virtuálne asistentky

Určené pre začínajúce virtuálne asistentky a asistentov, ktorí si potrebujú urobiť jasný obraz o cenotvorbe a legislatíve pre VA.

Predtým, než sa z vás oficiálne stane virtuálna asistentka alebo asistent,  navrhujeme vám, aby ste počítali s nevyhnutnými krokmi, ktoré vyplývajú z legislatívy našej krajiny. Podnikanie v oblasti virtuálnej asistencie je podnikanie ako každé iné, čo znamená, že keď sa vaša práca stane opakovaným výkonom, je nevyhnutné riešiť si váš oficiálny status.  

Aké sú vaše možnosti a povinnosti v rámci online podnikania? 

Na tejto konzultácii vám ponúkneme základné informácie nevyhnutné pre váš oficiálny status VA:

individuálna konzultácia

Legislatíva a cenotvorba

pre virtuálne asistentky

Čo sa na konzultácii o legislatíve a cenotvorbe dozviete?

Objasníme si základné informácie, ktoré súvisia s vašou cenou a s podmienkami, ktoré určuje legislatíva.

Legislatíva

 • voľba pracovno-právneho oficiálneho vzťahu s klientom
  možnosti a tipy spoluprác v závislosti od statusu VA (maminy na MD, RD, nezamestnané, živnostníčky, SRO, atď.)
 • ako riešiť spoluprácu medzi virtuálnou asistentkou a podnikateľom, zadávateľom
  optimálny modul spolupráce, základná orientácia v zmluvách a dohodách
 • povinnosti vyplývajúce z jednotlivých právnych foriem podnikania
  dane, odvody a iné povinnosti VA

Cenotvorba

 • bežný cenník virtuálnej asistentky
 • vrstvenie cenníka poskytovaných služieb
 • ako pracovať s cenníkom
  nastavenie odmeny na základe odlišných úloh, cien a objemu prác
 • práca VA vs. práca experta
  pri akých dopytoch vzniká hranica pri práci VA a špecialistu, experta (súvislosti s cenotvorbou)

Konzultáciu vedie

Gabi Revická

spolupracuje s virtuálnymi asistetnkami už dlhé roky a tvrdí, že si svoje podnikanie bez ich podpory  nevie predstaviť. Má široký prehľad o možnostiach finančného nastavenia spolupráce, o nárokoch podnikateľov na virtuálne asistentky aj o legislatíve. Absolventkám našich kurzov navrhuje, aby si vyčerpali individuálnu konzultácie počas prvých týždňov spolupráce s novým klientom a riešili s ňou cenotvorbu ad hoc v praxi.

individuálna konzultácia

Legislatíva a cenotvorba

pre virtuálne asistentky

podporí štart vášho podnikania a vytvorenie základov pre podnikateľský model VA, ktorý je v súlade s legislatívou. 

40 minút
59€
.
60 minút
89€

Objednávka konzultácie