Barbora Valušek

Čo ma inšpirovalo ku práci VA? V prvom rade ma to už od detstva ťahalo k počítačom. Vyrastala som v dobe, keď internet začínal byť dostupný a dostával sa do domácností. Môžem povedať, že som teda prežila "premenu" spoločnosti na tú, v ktorej žijeme teraz- počítačovú, digitálnu... Druhá vec, ktorá ma viedla k práci VA sú moje deti a rodinný život vo veľkom dome. Mám túžbu byť nezávislá, časovo flexibilná, zároveň robiť to, čo ma baví a v neposlednom rade pomáhať vám, mojim klientom. Vyštudovala som Mediamatiku na Žilinskej univerzite. Mám 2 deti, manžela, dom, záhradu, pri tomto na iné aktivity veľa času neostáva. Ak áno, rada si zacvičím, vysadnem na koňa, či vybehnem do prírody. Popri materskej každý týždeň pripravujem newsletter a pomáham s administratívou jednej milej koučke talentov a silných stránok. 

Top Zručnosti

 • presnosť a stabilita
 • spoľahlivosť
 • predvídavosť
 • rýchly úsudok
 • zmysel pre detail
 • sústredenie sa na pohľad vpred
 • myslenie zamerané na riešenie

Mojich TOP 5 talentov podľa CliftonStrenghts®:

 • DELIBERATIVE (uvážlivý)
 • CONSISTENCY (konzistentý)
 • FUTURISTIC (budúcnosť)
 • RELATOR (vzťahy)
 • RESTORATIVE (napravajúci)

Pracovné zručnosti

 • sociálne siete
 • Mailchimp
 • Trello
 • Canva
 • nástroje Google
 • písanie článkov
 • správa e-shopu
 • administratíva akéhokoľvek druhu
 • spravovanie rezervačných systémov Booking a Airbnb

Možnosti spolupráce

 • čas: ráno, naobed, večer - medzitým trávim čas s deťmi 🙂
 • kapacita pre nové projekty:
  20 hod/mesiac
 • drobné offline práce: nie
 • kontakt: 0907210606, barbora.valusek@gmail.com

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk

Chcete sa prepojiť s Barborou?