Zsanett Berec

.

TOP ZRUČNOSTI

 • administrácia webstránok
 • WordPress
 • Fapi
 • SuperFaktúra
 • SmartEmailing
 • MioWeb
 • vytvorenie automatizovaných predajných systémov
 • strih videí, práca s nahrávkami
 • SEO
 • niektoré služby od Google

CHARAKTERISTIKA

 • zodpovedná
 • empatická
 • pozitívna
 • kontinuálne vzdelávanie – večný študent
 • overovanie porozumenia

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI

 • maďarský jazyk – písomne a ústne na úrovni rodného jazyka

PRACOVNÉ ZRUČNOSTI

 • práca s databázami záujemcov, klientov
 • prepojenie vyššie uvedených programov do automatizovaného systému
 • administrácia, záloha a aktualizácia webov vo WordPress
 • správa e-shopov
 • práca s obrázkami, súbormi a videami
 • práca s Google službami
 • vytváranie webstránok pre online kurzy
 • práca v programe Vimeo, SoundCloud

Možnosti spolupráce

 • od pondelka do piatku  
 • kapacita pre nové projekty: 15 hod/týždeň
 • drobné offline práce: nie

Referencie

Zsanett, vy ste anjel virtuálneho sveta, fakt😉, ďakujem zo srdca. 🙂
Slávka Parilákoválektorka pre vzdelávanie dospelých a certifikovaná lektorka Cyklickej ženy®

Chcete sa prepojiť so Zsanett?