Čo by sa stalo, keby VA zmizli?

Dostala som otázku, či si naozaj myslím, že svet ešte potrebuje virtuálky, či je vyrovnaná ponuka/dopyt. Z toho, čo ja vnímam, je v spoločnosti koncept VA v porovnaní so svetom zatiaľ v plienkach. Podnikatelia sa učia využívať služby VA a potenciálne VA sa snažia svoje nové povolanie uchopiť.

Predstavte si, že by zajtra všetci VA prestali toto povolanie robiť. Stalo by sa podľa mňa toto:

 • maily klientov by ostali nezodpovedané
 • nemal by kto vystavovať a odosielať faktúry
 • weby by mali neaktuálne info
 • nastal by informačný chaos – organizačné newslettre či posty by nemal kto písať
 • klienti by nemali vybavené “telefonovačky”
 • nemal by kto plánovať kampane/projekty
 • grafiky, bannery – zaseknuté
 • tabuľky by boli neaktualizované
 • postprodukcia videí by zastala (titulky, strih, cover, upload…)
 • schránka správ klienta na sociálnych sieťach – nevybavená
 • v dôsledku by fanpage a FB skupiny nemali prípevky, lebo podnikatelia by hasili prioritnejšie oblasti – kreatíva a engagement posty by šli bokom.

… skrátka, nastal by SKRAT a CHAOS. Rozvoj podnikania by sa zasekol, pretože zrazu by musela pozornosť podnikateľa smerovať na operatívu a na to, aby firma kolíziu prežila. O najímaní nových ľudí (part time/TPP), ako to fungovalo doteraz, ani nehovoriac. Toto celé by prirodzene viedlo k vyhoreniu a často k ukončeniu podnikania.

Podnikatelia, ktorí na sieťach začínajú, často nevedia, čo s tým robiť. Ako robiť pútavé príspevky, grafiky, kampane, reklamy… Virtuálni asistenti im nenormálne pomáhajú, povie vám to každý podnikateľ, ktorí s tým skúsenosť má. 

Pandémia zrýchlila vývoj online podnikania, takmer všetci pochopili, že potrebujú s publikom komunikovať online, mať web, fanpage či iné kontá na sieťach, klientsku podporu, tvoriť hodnotný materiál zdarma… a toto prostredie je pre rozvoj virtuálnej asistencie ideálne.

A svet, teda Slovensko, virtuálnych asistentov a asistentky ešte len bude potrebovať, pretože keď sa online podnikanie začne rozbiehať, jedného by šľak trafil, aby pokryl všetky potrebné oblasti. 

Milí VA, o čo by prišli vaši klienti, keby ste od zajtra prestali pracovať?

P.S.: Ak uvažujete o začiatku kariéry vo VA, určite si vyzdvihnite Štartovaciu sadu zdarma.