Viva la democracia

SLOBODA.

Na základnej mi pani učiteľka raz hnusne dala pocítiť, že som si dala šampón na ryšavejšie vlasy a ponížila ma pred celou triedou. CHVALABOHU hlas prejavenia SEBA bol vo mne silnejší a nenechala som sa znormalizovať či prispôsobiť predstavám iných. MOHLA som sa SLOBODNE prejaviť bez trestu, iba za komentovania mojej divnosti. A aj to ma zraňovalo, ale dnes to pre mňa je a môže byť už len kompliment. 🙂

Som porevolučné dieťa a až pred 30tkou som porozumela tomu, že sloboda, ktorú žijem, nie je samozrejmá. Ešte predošlá generácia bola extrémne opatrná a bdelá pri zdieľaní svojich myšlienok či skúseností alebo radšej nevytŕčali, lebo… dôsledky mohli byť fatálne a ich dopady prisilné.

Obdivujem ich a ďakujem im, že v dospievaní riešili veci, od ktorých som ja už bola oslobodená. Vyrastala som v rešpektujúcom a slobodnom prostredí, kde som mohla byť speváčka, samba tanečnica, detská ombudsmanka, mohla som študovať liberálne štúdiá, venovať sa sebarozvoju alebo študovať Human Design, študovať v Holandsku…

A to najdôležitejšie – môžem s vami slobodne zdieľať skúsenosti z povolania virtuálnej asistentky, ktorá pracuje na projektoch, kt. by za predošlého režimu nemohli existovať. Môžem si slobodne vyberať projekty, do ktorých chcem investovať svoju energiu.

A ďakujem, že môžem na ceste k sebarealizácií, k vlastnej slobode (s kt. ide aj veľa zodpovednosti), podporovať iných vlastným príbehom.

ĎAKUJEM za odvahu ľudí v minulosti a ďakujem za slobodu, ktorú môžme žiť🥰.